Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας μέσω των στελεχών της αλλά και των συνεργασιών με εξειδικευμένα ανά περίπτωση φυσικά πρόσωπο ή/και εταιρείες προσφέρει στους πελάτες μας πλήρη Τεχνική Υποστήριξη ήτοι την εύρεση οικοδομικών αδειών και φακέλων στις πολεοδομίες, τον πολεοδομικό έλεγχο, την σύνταξη πάσης φύσεως απαιτούμενων ανά περίπτωση τεχνικών μελετών, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη πάσης φύσεων τεχνικών εργασιών, την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, προδιαγραφών, συγγραφής υποχρεώσεων κλπ απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων για κάθε ακίνητο.