Διαμεσολάβηση & Διαπραγμάτευση Aγοραπωλησιών

Η εταιρείας μας δεν είναι μεσιτικό γραφείο αλλά μια εταιρεία Real Estate το οποίο σημαίνει ότι πριν την ανάληψη προώθησης ενός ακινήτου προς πώληση γίνεται ενδελεχής έλεγχος τόσο της νομικής όσο και της πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου γεγονός που εγγυάται προς τους υποψήφιους επενδυτές την πλήρη κάλυψη της επένδυσης.

Επίσης, δεδομένου ότι εταιρεία μας επενδύει στους πελάτες της, πριν την οποιαδήποτε ανάληψη διαπραγμάτευσης αγοραπωλησίας ελέγχονται οι οικονομικές απαιτήσεις των πωλητών εάν και κατά πόσο είναι αντίστοιχες του προς πώληση προϊόντος και των κοινωνικό - οικονομικών συνθηκών συνθηκών που επικρατούν την δεδομένη χρονική στιγμή.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ικανοποιημένους πελάτες είτε είναι πωλητές διότι το ακίνητο τους θα πωληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα είτε είναι επενδυτές διότι θα είναι σίγουροι ότι η επένδυση που κάνουν είναι αποδοτική και συμφέρουσα.